O Udruzi

Hrvatska udruga za boje- HUBO (CROCOS- Croatian Colour Society) (u daljnjem tekstu Udruga) osnovana je 27. lipnja 2013. potporom Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta, AMCA TTF. Udruga će uskoro postati punopravnom članicom AIC – Međunarodnog udruženja za boje (International Colour Association).

Ciljevi Udruge su: poticanje istraživanja u svim područjima boje, širenje znanja stečenog ovim istraživanjima te promicanje primjene na području znanosti, umjetnosti, dizajna i u industriji.

Djelovanje Udruge biti će usmjereno prema uskoj suradnji s postojećim međunarodnim organizacijama, primjerice Međunarodne organizacije za boje  (AIC-International Colour Association), Međunarodno udruženje za rasvjetu (CIE –The International Commission on Illumination) te Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO- The International Organization for Standardization).

Djelatnost Udruge sadržana je u učinkovitoj suradnji s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, trgovačkim organizacijama, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave pitanjima boje, u radu na znanstvenim projektima i straživanjima iz područja boje i srodnim područjima ili čija djelatnost u bilo kojem dijelu zadire u pitanja problematike boje.

Nadalje, zadaće Hrvatske udruge za boje su izdavanje znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija, pružanje informacija nastavnom osoblju Fakulteta na temelju individualnih iskustava iz prakse, organiziranje susreta članova Udruge, razmjenjivanje strukovnih iskustava među članovima Udruge, redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u struci, poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge, uspostavljanje suradnje s odgovarajućim visokoobrazovnim i drugim institucijama, organiziranje stručnih, sportskih i ostalih susreta s drugim udruženjima i obilježavanje značajnih dana i obljetnica.

Prof. emer. Ana Marija Grancarić
Predsjednica Hrvatske udruge za boje

Mrežna stranica www.hubo.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se