Zapisnik 3. Skupštine

Zapisnik

3. SKUPŠTINE
Hrvatske udruge za boje (HUBO), 
održane u utorak, 16. lipnja 2015. u 13:00h

u Vijećnici sveučilišta u Zagrebu  Tekstilno – tehnološkog fakulteta,
Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb.

Nazočni: Ana Marija Grancarić, Martinia Ira Glogar, Ana Sutlović, Lea Botteri, Željko Knezić – Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet; Maja Strgar Kurečić, Lidija Mandić  – Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet; Neda Cilinger, Marijan Špiljak, Krunoslava Kuljiš, Mira Kliček, Romeo Deša, Diana Sokolić, gosti iz Slovenije: Alenka Debenjak, Boris Sluban

Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, kratkim se uvodnim riječima obratila skupu, te je predložila slijedeći dnevni red:  

Dnevni red

 1. Otvaranje Skupštine 
 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
 3. Osvrt na obilježavanje Međunarodnog dana boja 2014
 4. Izvješće Predsjednice o radu Udruge 
 5. Izmjena i dopuna Statuta Udruge
  •  Izbor likvidatora Udruge
 6. Financijska problematika
 7. Rasprava i usvajanje Izvješća
 8. Predstavljanje članova i prijatelja udruge HUBO – Romeo Deša: Sve boje plastike
 9. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1.
3. Skupštinu Hrvatske udruge za boje (HUBO) (u daljnjem tekstu Udruge), otvorila je prof. emerita Ana Marija Grancarić, uputivši pozdrave nazočnima. Prisutni su i gosti iz Slovenije, Alenka Debenjak i Boris Sluban iz Slovenskog društva kolorista.

Ad. 2.
Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. Predloženo je radno predsjedništvo u sastavu prof. emerit. Ana Marija Grancarić, Mira Kliček i Marijan Špiljak. Prijedlog sastava radnog predsjedništva jednoglasno je prihvaćen.
Za zapisničara je predložena izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, a za ovjerovitelje Zapisnika predložene su doc. dr. sc. Ana Sutlović i doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić. Prijedlog je, također, jednoglasno prihvaćen.  

Ad. 3.
Prof. emerit. Ana Marija Grancarić izvješćuje o održanom 2. obilježavanju Međunarodnog dana boja u Tehničkom muzeju Zagreb, 21. ožujka 2015. Obilježavanje Međunarodnog dana boja održano je u suorganizaciji Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, a pod pokroviteljstvom Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST) te Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno – tehnološkog fakulteta (AMCA TTF). Događanje je ispunilo sva očekivanja i kvalitetom organizacije i izvedbe i posjećenošću. Na znanstveno – stručnom skupu pod nazivom Boja u okruženju održano je 11 predavanja, a u izložbenom dijelu pod nazivom Boja u znanosti, struci, umjetnosti i dizajnu, sudjelovalo je 12 izlagača. Predstavljena su dva multimedijalna prikaza te održane dvije interaktivne radionice. 
Prof. emerit. Ana Marija Grancarić, također, najavljuje i početak priprema za obilježavanje Međunarodnog dana boja 2016. godine, kada će vodeći suorganizator biti Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet. 

Ad. 4.
Prof. emerit. Ana Marija Grancarić iznosi Izvješće o radu Udruge, kojeg potpisuje kao predsjednica Udruge. U svom Izvješću, prof. emerit. Ana Marija Grancarić, dala je prvo kratki osvrt na prošlogodišnju 2. redovitu godišnju Skupštinu Udruge te je prikazano nekoliko fotografija. 

Nadalje, prof. emerit. Ana Marija Grancarić izvješćuje da za prepoznavanje Udruge i u svrhu  diseminacijskih aktivnosti, postoji letak o Udruzi, na hrvatskom i engleskom jeziku. U službi diseminacije rada Udruge svakako je i znanstveno - stručni simpozij,  kojeg Udruga organizira u okviru Međunarodnog dana Boja. 
Protekle godine Udruzi su se pridružili nastavnici Agronomskog fakulteta te umjetnici koji će doprinijeti Udruzi svojim umjetničkim djelima. 
U nastavku izvješća, prof. emerit. Ana Marija Grancarić, predstavlja akrivnosti članova Udruge. 
Jana Žiljak Vujić potpisuje dizajn tisućite poštanske marke Hrvatske pošte, koja je izrađena posebnom INFRAREDESIGN® tehnologijom koja omogućuje procesuiranje skrivene slike vidljive isključivo u bliskom infra crvenom području. 
U dnevnim novinama „Jutarnji list“ kratkim osvrtom predstavljen je projekt „Muzej osjeta“ autorice Nede Cilinger.
Na Danima makedonske kulture i gastronomije u Zagrebu, 15. 4. 2015., održana je izložba i revija gospođe Krunoslave Kuljiš pod nazivom „Perunova kruna”.
Članovi Udruge sa Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, sudjelovali su usmenim izlaganjem izvornog znanstvenog rada, na 14. Međunarodnom AIC kongresu „Colour and Image, Svibanj 2015., Tokyo, Japan: Maja STRGAR KUREČIĆ, Lidija MANDIĆ, Ante POLJIČAK, Diana MILČIĆ: Colour Management for High Quality Reproduction on Uncoated Papers. 

Članice Hrvatske udruge za boje – HUBO, a sa Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog fakulteta, nastupaju na 13. Festivalu znanosti, održanom 20. – 25. travnja, 2015., u Tehničkom muzeju, Zagreb: Boje Suncaradionica oslikavanja pigmentnim bojilima, Ana Sutlović, Blanka Puhak Stančić i Viktorija Kostelac Brletić, studenti TTF – a i djeca Centra za rehabilitaciju ZagrebPodružnica Orlovac; Sve boje Sunčeve svjetlosti – Martinia Ira Glogar i Ida Didacta d.o.o.
U organizaciji članica Udruge, Ane Sutlović i Martinia Ire Glogar, održana je, 13. lipnja 2015., 3. radionica za najmlađe Colorina Junior. Članica Udruge Ana Sutlović, ujedno je i idejna začetnica događanja koje je u službi promicanja znanosti i tehnologije među populacijom najmlađih. 

U svom Izvješću, prof. emerit. Ana Marija Grancarić, izvješćuje da Udruga intenzivno radi na pripremama za pridruživanje Međunarodnom Udruženju za boje (AIC). Poteškoća je trenutno obvezna izrada mrežne stranice Udruge. 

Potporu Hrvatskoj udruzi za boje pruža redovito udruga AMCA TFF koja je u svom Glasniku nastavila s tekstovima o aktivnosti udruge HUBO. 

Sjednice Predsjedništva Udruge su se redovito održale uoči Skupštine te vezano za organizaciju obilježavanja Međunarodnog dana boja 2015. U proteklom periodu održane su četiri sjednica Predsjedništva. 

Ad. 5.
Prema novom zakonu o udrugama koji je stupio na snagu 1.10.2014., prijelaznim i završnim odredbama, i to člankom 55., utvrđena je obaveza udruga da u roku od godine dana od stupanja na snagu novog Zakona, usklade svoje statute sa Zakonom o udrugama. U skladu s navedenim Zakonom, predsjedništvo Hrvatske udruga za boje izradilo je prijedlog novog Statuta Udruge, a koji je jednoglasno prihvaćen od Skupštine Udruge.
Također u skladu sa Zakonom, Udruga je bila obvezna izabrati likvidatora Udruge. Od strane predsjedništva Udruge predložena je članica Udruge Martinia Ira Glogar, što je Skupština jednoglasno prihvatila.

Ad. 6.
Prema Financijskom Izvješću, a kojeg podnosi predsjednica Udruge prof. emerit. Ana Marija Grancarić, prigodi Udruge uključuju uplaćene članarine i donacije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno – tehnološkog i Grafičkog fakulteta te privatne donacije članova. Nastali troškovi uključuju troškove registracije Udruge i otvaranja bankovnog računa, te troškove organizacije 2. obilježavanja Međunarodnog dana boja.

Ad. 7.
Nakon Izvješća o radu Udruge kojeg je podnijela predsjednica Udruge, prof. emeritus. dr. sc. Ana Marija Grancarić, Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

Ad. 8.
U okviru točke Predstavljanje članova i prijatelja udruge HUBO, gospodin Romeo Deša, ing. brodostrojarstva, pomoćnik direktora za proizvodnju DINA Petrokemija te utor i urednik bloga Plastično je fantastično (http://plasticno-je-fantasticno.blog.hr/), predstavio se kratkim predavanjem „Sve boje plastike“.

Zapisničar:

Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar 

Ovjerovitelji zapisnika: 

Doc. dr. sc. Ana Sutlović 

Doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić

Mrežna stranica www.hubo.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se