Knjiga sažetaka

Konstantnost boje, kromatička adaptacija i metamerija
(mišljeno: Colour constancy, chromatic adaptation and metamerism)
Boris Sluban 
Univerza v Mariboru.


Sažetak


Predstavimo pojam »konstantnost boje« (colour constancy) kao onu opću tendenciju vidnog sustava, kako bi boja posmatranog predmeta ostala nepromijenjena i poslije promjene intenzitete i spektralnog sustava svijetlosti (… boje svijetlosti). Realizacija ove tendencije su podsvjesni mehanizmi adaptacije promjenama intenziteta i spektralnog sustava svjetlosti. Objasnimo »problem odredjivanja  »pripadajuće boje« pomoću »chromatic adaptation transform« (CAT)  i princip  numeričkog ocjenjivanja »konstantnosti boje« sa indeksom »nekonstantnosti boje« (colour inconstancy index, CII).  
U drugom dijelu predstavimo pojam metamerije dviju predmeta (odnosno dviju refleksijskih kriva, odnosno dviju svijetlosti), nabrojimo i ilustriramo različite vrste metamerije. Naglasimo neke koristi koje nam metamerija pruža, kao i neke probleme koje metamerija donosi. Na kraju predstavimo neke principe za numeričko ocjenjivanje metamerije i proširenje aplikacije indeksa metamerije na primjer paramernog para refleksijskih kriva.    


Doc. dr. sc. Petra Pereković 
Prof. dr. sc. Branka Aničić
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij krajobrazna arhitektura

Naslov izlaganja: BOJE I KRAJOBRAZ
SAŽETAK
Mnogo je čimbenika koji utječu na doživljavanje krajobraza koji nas okružuje a jedan od njih zasigurno je i boja. Uz ostale elemente krajobraza, boja ima značajan utjecaj na percepciju, privlačenje pažnje i dojam krajobraza u kojima se ljudi kreću i u kojima borave. U prirodnim krajobrazima boja je uvjetovana uglavnom prirodnim procesima dok u antropogenim krajobrazima, kao što su primjerice urbani krajobrazi,  boja je uglavnom produkt osmišljenog ili pak spontanog djelovanja čovjeka. Stoga, u parkovima, dječjim igralištima, trgovima i sličnim prostorima, kombiniranje boje prezentira i principe oblikovanja koji dobivaju svoju fizičku ekspresiju kroz naglašavanje, harmoničnost, dinamiku, kompleksnost, kontrast i neke druge principe oblikovanja krajobraza. Osim toga, boja je u krajobrazu, za razliku od možda nekih drugih grana dizajna i umjetnosti, temporalni odnosno privremeni čimbenik koji se može dramatično mijenjati kroz vegetacijski ciklus, godišnja doba ili neke druge uvjete. Također, često je u krajobrazima zelena boja primarna ili osnovna boja koju druge boje tek upotpunjuju ili nadograđuju iz čega proizlaze i specifičnosti manipulacije bojom pojedinih tipova krajobraza. Boja značajno utječe i na percepciju krajobraza te može djelovati na to da privlači pažnju i doprinosi ugođaju i ambijentalnosti, no jednako tako, zbog svoje uočljivosti, može postati vizualni problem kada se koristi pogrešno. Ovo izlaganje obuhvatit će neke osnove postavke o povezanosti boja i krajobraza, načine na koji se krajobraz percipira ovisno o boji i neke osnovne principe korištenja boje kod oblikovanja krajobraza.

Alenka DEBENJAK, univ. dipl. inž. arh.
ARHITEKTURNI BIRO DEBENJAK D.O.O.


Sažetak:            BOJE NA FASADAMA JAVNIH ZGRADA    
VIZUALNI EFEKTI NA FASADAMA JAVNIH ZGRADA ODMAH POKAŽU ŠTO SE   DOGAĐA U OBJEKTU.
Javne zgrade u prošlosti su uvijek bili smještene na značajnim urbanim lokacijama i arhitektonski obojene i obrađene tako da su odmah bile vidljive. Moderna arhitektura danas ima pročelja u boji i materijalu takva, da privlači posjetitelje ili poslovne ljudi. Suvremeni poslovni objekti su savijeni u staklu, čeliku i kamenu, koji predstavlja snagu i bogatstvo, trgovački centri su šareni i opremljeni mnogim agresivnim reklamama, da se odmah osmatra, što svega tamo ima.
Zanimljivi su zgrade srednjovjekovnih gradskih jezgrova,  gdje su na fasadama cehovskih majstora prikazane slike različitih aktivnosti sa čime su se u svoje vrijeme bavili. Napravljene su u različitih fasadnih tehnikama kao što su freske, mozaici, sgraffito (ogrebena višeslojna žbuka) i grafiti (obojen zid). Na fasadama javnih zgrada su često napravljeni reljefi i skulpture značajnih osoba iz historije. Vizualna slika i boje na fasadi često prolazi u unutrašnjost zgrade u interijeru glavnih prostorija i na otvoreno dvorište, gdje ih dopunjuju skulpture, ukrasno cvijeće različitih boja i ukrasno drveće.
Fasadana tehnika sgraffito je ogrebena višeslojna i višebojna žbuka, osmatrana je več u starom Egiptu i u Perziji, u antici, najviše se razvila tijekom renesanse a kasnije opet u umjetničkom stilu secesije. Slovenski najpoznatiji arhitekt Jože Plečnik napravio fasadu i interier sa ukrasnim detaljima u tehnici sgraffito na kompleksu Križanke, koje su nekad bile crkva i samostan, a danas se koriste za kulturna događanja.
Freske su slikanje na sviježu mokru žbuku, razvile su se najviše u srednjem vijeku u sakralnim objektima. Naslikane su u unutrašnjosti i na fasadama crkava i manastira gdje pričaju historiju iz biblije. Najpoznatija freska nalazi se u Sikstinski kapeli u Vatikanu, koju je napravio veliki slikar, kipar i arhitekt Michelangelo Buonarroti.
Moderna arhitektura koristi boje na velikoj površini jedne ili više boja. To može biti boja iz državne zastave ili iz grba određenog područja ili iz tipičnih boja logotipa poduzeća. 
Grafiti se uglavnom nalaze na degradiranim područjima starih kuća ili zidina. Najpoznatiji je Berlinski zid, koji je danas već srušen, a njegovi obojeni dijelovi su dekorativni ukras modernog Berlina

FOTOGRAFIJA I BOJE
FOTOGRAFIJA KAO VIZUALNA MEMORIA TREĆEG OKA I 
BOJE KAO KOŽA NAŠEG VIDLJIVOG SVIJETA

Ideja fotoaparata temelji na drevnoj Cameri Obscuri još davno prije Krista. Geneza ideje za objektivnu optičku percepciju također ima svoje početke već prije dvije tisućljeća, a prva oruđa pojavljuju se u punom obimu tek za vrijeme Renesanse. Kako je bila žudnja za pogledom iz perspektive plodna u smislu nastanka različitih sprava i oruđa za crtanje u perspektivi, mogli bismo reći, da je ta ideja zapravo virtualni prototip želje po mehaničkom fotoaparatu. 
Oko tri stoljeća kasnije, kad se je zaista pojavio pravi fotoaparat, a time i fotografija, nova tehnologija je počela polako utjecati i na suštinu i metodologiju klasičnih umjetnosti. Kako fatalan je bio taj utjecaj, pogotovo na razvoj likovne umjetnosti, vidimo tek kasnije, kada se je umjetnički fokus okrene od objektivizirane vanjštine prema subjektivnom pogledu u unutrašnjost, gdje fotografija još nije imala dostupa. 
Ali općenito gledajući, fotografija je nedvojbeno zauzela mjesto našeg eksternog »organa« za pohranjivanje vizualne materije, znači postala je dio našeg nezamjenjivog vizualnog pamćenja. Podjednako značajno mjesto je zauzela fotografija kasnije i u razvoju suvremenih znanstvenih disciplina, koje su se bavile raznovrsnim pitanjima oko boja. Pogotovo značajna poanta je u objektivno ponovljivoj reprodukciji, kako slike tako i boja. Boje zapravo predstavljaju potpuno sve što god vidimo! Sve od vizualnog. I boje percipiramo na senzualan način kao emocije. One su dakle, nalik na kožu našeg vizualnog svijeta.
Kad se vizualno izražavamo, boje nama omogućavaju izraziti sve od ideja, zamisli pa sve do emocija.
U tom kontekstu boja, sagledat ćemo logiku dnevnih ciklusa i godišnjih dobi, koje predstavljaju dio našeg svakidašnjeg životnog iskustva, i zato ih jako dobro razumijemo. I baš kroz ovaj objektiv, mi ćemo odjednom vidjeti logičnu povezanost prirodnih ciklusa sa bojama, a time ćemo napraviti prvi korak u smjeru gramatičke artikulacije jezika boja, a i dobrobit u smislu vizualne morfologije.

Vojko Pogačar
Vanredni prof. Vojko Pogačar akad. sl., 
podpredsjednik SZB - Slovensko Združenje za Barve
Univerzitet v Mariboru, Fakulteta za strojarstvo, 
Smetanova ulica 17, Slo - 2000 Maribor


Muzej OSjeta - MOS – Museum Of Senses

Tunel Grič izgrađen je 1943.g. ispod Gornjeg grada kao sklonište za vrijeme II svj.rata. Dugačak je 350m, površine 2240 m2 i spaja Mesničku i Radićevu ulicu te ima četiri okomita kraka koji izlaze na ilička dvorišta. Prostor je u ratnim vremenima Domovinskog rata korišten kao sklonište i tu mu namjenu projekt Muzeja OSjeta uz nadu da neće biti potrebna, stavlja u drugi plan i daje novu viziju: spoj suvremene arhitekture, kulture i edukacije. 
Prijedlog je diskretnom i suptilnom intervencijom osposobiti Tunel Grič kao poveznicu dva dijela grada. Podno Vranicanijeve poljane izgraditi Multimedijsku dvoranu, inkorporirati liftove te tako horizontalno i vertikalno povezati Gornji i Donji grad. 
Prostore tame i negativnih emocija pretvoriti u prostore svjetla, pozitivno metafizički i taktilno.
Spriječiti daljnu devastaciju zapuštenih vrtova podno obronaka Griča. Revitalizirati dvije centralne gradske insule te unutar strogog centra Grada ostvariti jedinstvenu i atraktivanu turističku atrakciju u zoni koja osim urbano-historijske, posjeduje i izuzetnu ambijentalnu vrijednost.
Način konstrukcije i promišljanje ovog prostora ostvaruje zahtjeve civiliziranog i humanog življenja, prispodobljen je svim osobama.
MOS je „virtualni muzej pet osjeta i četiri elementa“ unutar kojeg bismo se digitalnim  medijima, projekcijama, mirisima, zvukovnim, taktilnim i svjetlosnim senzacijama transponirali u jedan drugi svijet u kojem postajemo sućutni i isti. Muzej u kojem smo fundus mi sami.
Osim funkcionalnog spajanja dva dijela grada, simbolički spaja prošlost i sadašnjost.  Prolazimo kroz arheologiju, otvaramo se svjetlu i konačno odabiremo budućnost.
MOS je znak jačanja identiteta osobnosti Grada, znak stvaranja Branda Grada Zagreba sa duhovnošću u potrazi za unutarnjim mirom.
Zamišljen je za sve uzraste, za zdrave i one zanemarene, ljude s posebnim potrebama, građane  Zagreba i posjetioce Grada. Ostvaruje kulturni turizam i „ Bilbao efekt“, te je upravo načinom prezentacije, interaktivno kroz digitalne medije, namijenjen svima i omogućuje ono što je cilj svake uljudbene demokracije: „edukacija i umjetnička edukacija kroz cijeli život“.

 

ZNAČAJ BOJE U OSNOVNOŠKOLSKOM RADNOM OKRUŽENJU
Importance of Colour in Primary School Working Environment

Autori:        Vesna Hajsan – Dolinar, mag. Inž. ravnateljica O.Š.“ Žakanje“
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman

PREDAVANJE

Utjecaj prostornog okruženja na čovjekovo ponašanje definiran je parametrima prisutnim u okruženju i njihovom interakcijom. Stoga je važno odrediti specifičnost interakcije tekstila i boje prisutnih u prostoru te njihov zajednički utjecaj na promatrača. Svrha istraživanja doživljaja boja je odrediti odnos između boja i osoba, no prilikom mnogih istraživanja dogodile su se određene kontradiktornosti, a razlog je činjenica da je ljudske emocije vrlo teško znanstveno mjeriti i vrednovati. Vezano s dječjim emocijama koje su povezane s bojama, C. J. Boyatzis i R. Verghese 1994., dokazuju da su svijetle boje (žuta, plava) povezane s pozitivnim emocijama (sretan, jak), a tamne (crna, siva) s negativnim emocijama (tuga, ljutnja). U studiji odnosa boja – emocija 1996., M. Hemphill potvrđuje da čisti tonovi boje daju uglavnom pozitivne, dok tamni tonovi izazivaju negativne emocionalne asocijacije. Cilj provedenog iztraživanja, čiji manji dio će biti prikazan ovim izlaganjem, bio je utvrditi utjecaj međudjelovanja spektralnih karaktersitika boja odjeće i boja prostornog okruženja, na ispitanu grupu promatrača (djeca osnovnoškolskog uzrasta). U tu svrhu, između ostalog, provedena je analiza međuodnosa remisijskih spektara i pojedinog parametra boje (L,H,C), te se tražio odgovor na pitanje može li se intervencijom određenog tona boje u prostornom okruženju utjecati na postizanje učinkovite i poticajne radne atmosfere. 

Sažetak za Simpozijum Boja u okruženju 


Bojila blizanci infrared kartografije".  
 
mag.diz. Maja Matas
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, doktorantica

Infrared kartografija definira zaštitni tisak državnih dokumenata sa važnim kartografskim informacijama poput visine terena i dubine mora. Tisak sa novo određenim sigurnosnim bojilima blizancima kartografskih bojila omogućava dokazivanje originalnosti, te podiže nivo zaštite dokumenta i intelektualnog vlasništva na novu razinu. Korištenjem bojila sa dualnim infrared i vizualnim svojstvima uvedena je mogućnost provjere originalosti dokumenata. Nova metoda osigurava zaštitu karata i planova ključnih u civilnim i vojnim primjenama. Metoda je uvedena kroz opsežan i dugotrajan ciklus izrade karte. Razvijen je novi sustav sigurnosnih bojila kroz infrared tehnologiju koji stvara jedinstvenu metodu zaštitnog kartografskog tiska.

 

Termokromne tiskarske boje u grafičkoj industriji 

Maja Jakovljević, dipl.ing. 
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet 
Termokromne tiskarske boje svrstavaju se u skupinu kromogenih boja koje mijenjaju svoje obojenje pod utjecajem vanjskih podražaja. Kod primjerice fotokromnih boja vanjski podražaj je svjetlo, kod biokromnih biokemijska reakcija, a kod termokromnih boja promjena obojenja uzrokovana je utjecajem temperature. Promjena obojenja može biti reverzibilna ili ireverzibilna. Leuko termokromne boje mijenjaju svoje obojenje iz jedne boje u drugu ili iz obojenog stanja u transparentno, dok termokromne boje na bazi tekućih kristala promjenom temperature mijenjaju obojenje kroz čitav spektar, što se još naziva i igrom boja (eng.Colour Play). 
Ukoliko su aplicirane na ambalažu, ove boje mogu dati dodatne informacije o proizvodu pa se takvi sustavi nazivaju pametnom ambalažom. Termokromne boje na bazi tekućih kristala primjenjuju se uglavnom kod različitih vrsta temperaturnih indikatora, poput indikatora temperature prostorije ili razine sadržaja u spremnicima, u medicini kao metoda neinvazivne dijagnostike i kod temperaturnih indikatora s posebnom namjenom (primjerice indikatori koji upućuju na temperaturu idealnu za konzumaciju proizvoda), za detekciju radijacije te u raznim marketinškim i reklamnim tiskovinama. Budući da otisci termokromnom bojom ne mogu biti reproducirani fotokopiranjem, moguća je primjena u sigurnosnom tisku i zaštiti robnih marki.

 

Autori:        Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije, slobodna umjetnica
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman 

PREDAVANJE

Priroda je postavila boje u savršene harmonijske odnose, a sposobnost prijenosa tog sklada u umjetnički izričaj, zahtjeva ne samo urođeni smisao za estetiku boja već i duboko razumijevanje prirode boje i zakonitosti harmonijskih odnosa među bojama. Upravo kombinacijom površinske mekoće svile i akvarel tehnike nanosa bojila koja omogućuje donekle slobodni tok razlijevanja i miješanja bojila, postižu se mekani prijelazi tonaliteta, karakteristični za prirodu. Prirodne nijanse lišća, koje se mijenjaju ovisno o godišnjim dobima te čarolije cvjetova u skladnom odnosu tonova boja, utječu na raspoloženje promatrača. Tako i međunarodni festival „Dana boja“, na prvi dan proljeća, nosi poruku o bojama kao izvoru ljepote i užitka. U vremenu velikih tržišnih utakmica, uvođenje novih proizvoda mora zadovoljiti uvjet snažnog doprinosa željama potrošača, jake atraktivnosti, konkurentnosti, vrhunskog dizajna, te pažljivog izbora detalja koji savršeno nadopunjuju prirodni ambijent. Na današnjem, ekstremno kompetitivnom tržištu, upravo posebnost i unikatnost postaju kvalitete od iznimne važnosti. Već dugi niz godina, projekt poznat javnosti pod nazivom „Krunea“, temelji se na odjevnim predmetima izrađenim od rukom oslikane svile, vune, pamuka i lana. Karakteristični detalji prirode, cvijeće, lišće, i sl. slijede prirodni sklad tonaliteta i prirodne harmonijske odnose, čime se pozitivno utječe na vizualnu percepciju, a što se kao alat koristi u neformalnoj komunikaciji u cilju dugoročne memorije često i s određenom porukom. U suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom i pripremom bojila dobrih postojanosti, oslikani tekstil karakterizira ne samo kvaliteta već i harmonija tonova boja koju spretna ruka unikatno izrađuje. 

ZNAČAJ BOJE U OSNOVNOŠKOLSKOM RADNOM OKRUŽENJU
Importance of Colour in Primary School Working Environment

Autori:        Vesna Hajsan – Dolinar, mag. Inž. ravnateljica O.Š.“ Žakanje“
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman

PREDAVANJE

Utjecaj prostornog okruženja na čovjekovo ponašanje definiran je parametrima prisutnim u okruženju i njihovom interakcijom. Stoga je važno odrediti specifičnost interakcije tekstila i boje prisutnih u prostoru te njihov zajednički utjecaj na promatrača. Svrha istraživanja doživljaja boja je odrediti odnos između boja i osoba, no prilikom mnogih istraživanja dogodile su se određene kontradiktornosti, a razlog je činjenica da je ljudske emocije vrlo teško znanstveno mjeriti i vrednovati. Vezano s dječjim emocijama koje su povezane s bojama, C. J. Boyatzis i R. Verghese 1994., dokazuju da su svijetle boje (žuta, plava) povezane s pozitivnim emocijama (sretan, jak), a tamne (crna, siva) s negativnim emocijama (tuga, ljutnja). U studiji odnosa boja – emocija 1996., M. Hemphill potvrđuje da čisti tonovi boje daju uglavnom pozitivne, dok tamni tonovi izazivaju negativne emocionalne asocijacije. Cilj provedenog iztraživanja, čiji manji dio će biti prikazan ovim izlaganjem, bio je utvrditi utjecaj međudjelovanja spektralnih karaktersitika boja odjeće i boja prostornog okruženja, na ispitanu grupu promatrača (djeca osnovnoškolskog uzrasta). U tu svrhu, između ostalog, provedena je analiza međuodnosa remisijskih spektara i pojedinog parametra boje (L,H,C), te se tražio odgovor na pitanje može li se intervencijom određenog tona boje u prostornom okruženju utjecati na postizanje učinkovite i poticajne radne atmosfere. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SAŽETCI

HARMONIJSKI ODNOSI BOJE PRIRODE U OSLIKAVANJU SVILE 

Harmonious Relations of Colours of Nature in Silk Painting

Autori:        Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije, slobodna umjetnica
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman 

PREDAVANJE

Priroda je postavila boje u savršene harmonijske odnose, a sposobnost prijenosa tog sklada u umjetnički izričaj, zahtjeva ne samo urođeni smisao za estetiku boja već i duboko razumijevanje prirode boje i zakonitosti harmonijskih odnosa među bojama. Upravo kombinacijom površinske mekoće svile i akvarel tehnike nanosa bojila koja omogućuje donekle slobodni tok razlijevanja i miješanja bojila, postižu se mekani prijelazi tonaliteta, karakteristični za prirodu. Prirodne nijanse lišća, koje se mijenjaju ovisno o godišnjim dobima te čarolije cvjetova u skladnom odnosu tonova boja, utječu na raspoloženje promatrača. Tako i međunarodni festival „Dana boja“, na prvi dan proljeća, nosi poruku o bojama kao izvoru ljepote i užitka. U vremenu velikih tržišnih utakmica, uvođenje novih proizvoda mora zadovoljiti uvjet snažnog doprinosa željama potrošača, jake atraktivnosti, konkurentnosti, vrhunskog dizajna, te pažljivog izbora detalja koji savršeno nadopunjuju prirodni ambijent. Na današnjem, ekstremno kompetitivnom tržištu, upravo posebnost i unikatnost postaju kvalitete od iznimne važnosti. Već dugi niz godina, projekt poznat javnosti pod nazivom „Krunea“, temelji se na odjevnim predmetima izrađenim od rukom oslikane svile, vune, pamuka i lana. Karakteristični detalji prirode, cvijeće, lišće, i sl. slijede prirodni sklad tonaliteta i prirodne harmonijske odnose, čime se pozitivno utječe na vizualnu percepciju, a što se kao alat koristi u neformalnoj komunikaciji u cilju dugoročne memorije često i s određenom porukom. U suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom i pripremom bojila dobrih postojanosti, oslikani tekstil karakterizira ne samo kvaliteta već i harmonija tonova boja koju spretna ruka unikatno izrađuje. 

ZNAČAJ BOJE U OSNOVNOŠKOLSKOM RADNOM OKRUŽENJU
Importance of Colour in Primary School Working Environment

Autori:        Vesna Hajsan – Dolinar, mag. Inž. ravnateljica O.Š.“ Žakanje“
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman

PREDAVANJE

Utjecaj prostornog okruženja na čovjekovo ponašanje definiran je parametrima prisutnim u okruženju i njihovom interakcijom. Stoga je važno odrediti specifičnost interakcije tekstila i boje prisutnih u prostoru te njihov zajednički utjecaj na promatrača. Svrha istraživanja doživljaja boja je odrediti odnos između boja i osoba, no prilikom mnogih istraživanja dogodile su se određene kontradiktornosti, a razlog je činjenica da je ljudske emocije vrlo teško znanstveno mjeriti i vrednovati. Vezano s dječjim emocijama koje su povezane s bojama, C. J. Boyatzis i R. Verghese 1994., dokazuju da su svijetle boje (žuta, plava) povezane s pozitivnim emocijama (sretan, jak), a tamne (crna, siva) s negativnim emocijama (tuga, ljutnja). U studiji odnosa boja – emocija 1996., M. Hemphill potvrđuje da čisti tonovi boje daju uglavnom pozitivne, dok tamni tonovi izazivaju negativne emocionalne asocijacije. Cilj provedenog iztraživanja, čiji manji dio će biti prikazan ovim izlaganjem, bio je utvrditi utjecaj međudjelovanja spektralnih karaktersitika boja odjeće i boja prostornog okruženja, na ispitanu grupu promatrača (djeca osnovnoškolskog uzrasta). U tu svrhu, između ostalog, provedena je analiza međuodnosa remisijskih spektara i pojedinog parametra boje (L,H,C), te se tražio odgovor na pitanje može li se intervencijom određenog tona boje u prostornom okruženju utjecati na postizanje učinkovite i poticajne radne atmosfere. 

 

OBOJENI DJEČJI SVIJET IGRE I UČENJA

Coloured Children's World of Play and Leraning

Autori:     Ida Didacta, d.o.o.,
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar 


Vizualna percepcija koja se usko veže uz boje i njihove nijanse, važna je za razvojni proces djeteta i stoga je treba stalno poticati. Razvoj percepcije boja kod djece kreće uočavanjem crvene i žute, a zatim zelene i plave. Ne samo s aspekta percepcije već i s aspekta povezanosti boje i psiho – fizičkih i emocionalnih reakcija, znanstvena istraživanja potvrđuju važnost boje kao čimbenika djelotvornog učenja, kao i utjecaj boje na raspone pažnje i kognitivna postignuća djece vrtićke dobi. Važnost integriranja boja u odgojnom i obrazovnom okruženju djece predškolske dobi, promiče i tvrtka Ida Didacta d.o.o. iz Zagreba, vodeća hrvatska tvrtka za uvoz i distribuciju didaktičkih igračaka te opremanje vrtića, igraonica, škola, knjižnica, bolnica, ustanova za djecu s posebnim potrebama i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova. Programom „Život boja“, koji predstavlja tek jednu od brojnih tema, projekata i programa tvrtke, Ida Didacta d.o.o., podiže razinu svijesti o važnosti boje i njenim pozitivnim učincima na rast i razvoj najmlađih. Program „Život boja“ kroz kojeg će se tvrtka Ida Didacta d.o.o. predstaviti na ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana boja, sadrži didaktičke igračke namijenjene istraživanju boje, odnosa među bojama, upoznavanje spektralnih boja, primara svjetla, i sl. Veliki broj djece zapitat će se otkud boje dolaze na naš svijet. Zanimat će ih jesu li boje oduvijek ovdje i zašto postoje razlike među njima. Zanimat će ih što bi se dogodilo u prirodi, ako bi se boje pomiješale i najčešće će sama pokušati učiniti baš to – pomiješati boje i promatrati rezultate svojega eksperimenta. Poticanje djece na eksperimentiranje bojom izuzetno je važno u njihovom rastu i razvoju, a najsnažniji alat za taj poticaj je upravo boja sama. 

  

TEKSTIL OSLIKAN BOJAMA PRIRODE

Textile Painted in Colours of Nature

Autor: Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije, slobodna umjetnica

Pričom o biseru jadranskog mora, otoku Visu i poticaju kojeg je upravo ljetni kolorit otočkih prirodnih specifikuma, imao u stvaranju kolekcije odjevnih predmeta izrađenih od rukom oslikane svile i pamuka, predstavit će se projekt odjevnog stila, „Krunea“. Stil je prožet idejom o potrebi svjesnog odnosa prema prirodi, njenoj vrijednosti i ljepoti i mogućnosti da u njoj uživamo, ali i dužnosti da je čuvamo i štitimo. Ovakav prilaz odijevanju ne podliježe modnom diktatu, zbog čega je svakome ostavljena sloboda kreiranja i prilagođavanje vlastitim željama.
Također, kroz prikazanu izložbu, predstavit će se ideja projekta razvoja male manufakturne proizvodnje i deklariranja ovih unikatnih i visoko estetskih odjevnih predmeta kao originalnog hrvatskog proizvoda te tematskog „brenda“ manifestacija, primjerice u turizmu, i sl. Oslikani detalj, primjerice, može biti motivom usklađen s određenim događanjem. Primjerice, promocija vina, svečanost perunike (koja je proglašena hrvatskim nacionalnim cvijetom, hrvatske šume u bojama svih godišnjih doba, događaji na moru ili događanja vezana uz bilo koju vrstu cvijeća.

 


ROTIRAJUĆI ZNAK MEĐUNARODNOG DANA BOJA 


Autor:        Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Interaktivnom radionicom naslova „Rotirajući znak Međunarodnog dana boja“ posjetiteljima će se pružiti mogućnost na licu mjesta isprobati tehniku oslikavanja tekstila pigmentnim pastama namijenjenih tekstilnom tisku. Rotirajuća forma znaka Međunarodnog dana boja, otisnuta u crnoj konturi na tekstilnim torbicama od žutice, poslužit će kao predložak kojeg će posjetitelji moći oplemeniti bojama, tj. pripremljenim pastama u boji. Oslikavanje tekstila spada u preteče tekstilnog tiska i jedan je od najstarijih načina ukrašavanja tkanina i odjevnih predmeta. Još od pred povijesnih vremena čovjek je imao potrebu ukrasiti odjeću i svoj svakodnevni prostor primjenom tehnike ručnog oslikavanja kao jedne od temeljnih tehnika ukrašavanja. Suvremena tehnologija proizvodnje pigmenata omogućuje izradu pigmenata bogatog, briljantnog kolorita, a sve je veći izbor i komercijalna dostupnost pigmenata sa specijalnim efektima, poput metalnih pigmenata, fluorescentnih, fosforescentnih, pearl i sl. Glavne prednosti pigmentnog tiska su jednostavnost primjene, ušteda energije, dobra postojanost, primjenjivost za sve tekstilne materijale i dr. Zbog toga se pigmentna bojila često koriste za izradu hobi pro

 

 


CVJETNI KOLORIT BOTANIČKOG VRTA PRIRODNOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU–IZLOŽBA FOTOGRAFIJA  
Nikola Piasevoli, prof. 

U 2014. godini proslavljena je obljetnica Botaničkog vrta Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ideju o ovakvom vrtu uspio je ostvariti sveučilišni profesor botanike dr. Antun Heinz, davne 1889. godine.
Botanički vrt je od 1971. godine zakonom zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. Vrt je također upisan u Registar kulturnih dobara Minisrtarstva kulture. 
U mnogim fotografskim zapažanjima Botaničkog vrta, kamerom Nikole Piasevoli, ima emocionalne nježnosti, ljubavne sjete, bajkovitosti, čežnje za čistoćom stvorenoga Božjom i ljudskom rukom, rapsodijske glazbe i pulsa.
U perivoju Botaničkog vrta sva raskoš flore prostrta je na plaštu u tonskim varijantama od bijele do tamnoljubičaste ili duboko modre. Fotografije ispisuju život magičnih kaligrama i metaforiku ontološkog pitanja: kako su toliki raznoliki cvjetovi stvoreni na istom prostoru? Je li to samo evolucija ili  ta estetika ima duboku etičku i neodgonetljivu zagonetku života uopće? Slikom koju hvata okno fotografskog aparata zaustavlja osjećaj prolaznosti, jer svake sekunde sve se mijenja, zijene vremena trepću u karminskocrvenom božuru, sumpornožutom velikom pelinu, pastelnomodroj apeninskoj šumarici ili bujnoj nakupini cvjetova na tokijskoj trešnji. Bogatstvo i raskoš vilinskog pejzaža složena ljudskom rukom, usred tutnjave grada, zatvara se u fotografijama, u bezvučne, spokojne, za budućnost zabilježene trenutke. Botanički vrt ne možemo mjeriti s odnosima prostranih obzorja, koja su na jutarnjim ili večernjim slikama naših marinista ostale samo kao uspomene. U ovom prelijepom vrtu fotograf otkriva mikro u makro sićušno uvećano do indiskretnog pokazivanja sveukupne zadivljujuće ljepote, arhitekture i najmanjeg cvijeta, tonskih prijelaza metafizičkog ruha koje u tkanju odlazi u nepoznate nam dubine stvarana svijeta.

 

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
Naziv: Ples boja
Autor: dr. sc. Maja Strgar Kurečić, doc.
Kratak opis: 
Ove fotografije nastale su kroz igru i eksperimentiranje sa vodom, soli, ledom i tekućim bojilom. Snimljene su specijalnim makro objektivom, koji je „uronio“ u motiv izdvajajući skrivene detalje i strukture. Interakcija vode i bojila dinamički je proces koji je na fotografijama zaustavljen u nepredvidljivim formama, pa izgleda kao da boje plešu. 
12 fotografija, dimenzija 40 x 50 cm

Orlovac, sjedište Centra za rehabilitaciju Zagreb

Centar za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac je ustanova Ministarstva socijalne politike i mladih koja brine o odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. U naše programe radne i psihosocijalne rehabilitacije uključeno je 57 korisnika. 
Već dugi niz godina korisnici CRZ Orlovca radno – okupacione aktivnosti provode kroz stručne planove i programe, u ovom slučaju tekstilne i keramičke radionice. Korisnici sami biraju intenzitet i postupak rada te sudjeluju u cijelom procesu stvaranja od idejnog začetka do same realizacije. U cilju nam je osposobljavanje korisnika za samostalnost u likovnom procesu i stvaralaštvu. Glavni prioritet je zadovoljstvo, samopouzdanje i veselje finalizacijom likovnih radova naših korisnika. Ovom prigodom predstavljamo se sa tekstilnim radovima na prirodnim materijalima (žutica) na kojima prevladavaju reprodukcije crteža i slika korisnika Orlovca. Osim tekstilnih eksponata (jastuka, stolnjaka, prostirka za plažu, torbi, prekrivača,…) prezentiramo se i sa keramičkim predmetima (zdjele, ukrasni tanjuri, zidne pločice i sl.) koji su također rađeni prema idejnim rješenjima korisnika. Čarolija njihovog načina rada jest u percepciji okoline koja ih okružuje te upravo i igrom oblika kojima se služe u prezentaciji viđenog. Što se tiče same tematike, odlučili smo se na zbirnost motiva kojima se naši korisnici vole prezentirati. Linija, boja, oblik samo su neki od segmenata kojima se služe na jedan jako artističan i simpatičan način. Oduševljavaju nas iznova svaki dan svojom inovativnošću i spontanošću u kreativnom izričaju. 

Ružica Stipčić, prof. def.
Ravnateljica CRZ

Katica Pogorelec, prof. def.
Predstojnica Orlovca

 

PREZENTACIJA – DEMO STOL 
Tiskarske boje sa posebnim efektima
Maja Jakovljević, dipl.ing. 
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
Posjetitelji će imati priliku upoznati se s tiskarskim bojama i lakovima sa posebnim efektima. Aplicirani na uglavnom papirnu tiskovnu podlogu, ovi materijali izazivaju vizualni, taktilni ili  olfaktivni doživljaj. Posebno su istaknute termokromne tiskarske boje koje mijenjaju svoje obojenje pod utjecajem promjene temperature.  Ova posebna vrsta kromogenih boja biti će izložena u različitim varijantama promjene obojena, od kojih su možda najzanimljiviji tekući kristali koji mijenjaju obojenje kroz čitav vidljivi spektar. Ove boje primjenjuju se u sustavima pametne ambalaže, u tisku temperaturnih indikatora s posebnom namjenom, zaštiti robnih marki, te vrlo često u dizajnerskim i marketinškim rješenjima. Iako su pojedini materijali već dugo u upotrebi, a neke aplikacije se tek razvijaju, njihova atraktivnost i funkcionalnost je neupitna. 

Orlovac, sjedište Centra za rehabilitaciju Zagreb

Centar za rehabilitaciju Zagreb, sjedište Orlovac je ustanova Ministarstva socijalne politike i mladih koja brine o odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. U naše programe radne i psihosocijalne rehabilitacije uključeno je 57 korisnika. 
Već dugi niz godina korisnici CRZ Orlovca radno – okupacione aktivnosti provode kroz stručne planove i programe, u ovom slučaju tekstilne i keramičke radionice. Korisnici sami biraju intenzitet i postupak rada te sudjeluju u cijelom procesu stvaranja od idejnog začetka do same realizacije. U cilju nam je osposobljavanje korisnika za samostalnost u likovnom procesu i stvaralaštvu. Glavni prioritet je zadovoljstvo, samopouzdanje i veselje finalizacijom likovnih radova naših korisnika. Ovom prigodom predstavljamo se sa tekstilnim radovima na prirodnim materijalima (žutica) na kojima prevladavaju reprodukcije crteža i slika korisnika Orlovca. Osim tekstilnih eksponata (jastuka, stolnjaka, prostirka za plažu, torbi, prekrivača,…) prezentiramo se i sa keramičkim predmetima (zdjele, ukrasni tanjuri, zidne pločice i sl.) koji su također rađeni prema idejnim rješenjima korisnika. Čarolija njihovog načina rada jest u percepciji okoline koja ih okružuje te upravo i igrom oblika kojima se služe u prezentaciji viđenog. Što se tiče same tematike, odlučili smo se na zbirnost motiva kojima se naši korisnici vole prezentirati. Linija, boja, oblik samo su neki od segmenata kojima se služe na jedan jako artističan i simpatičan način. Oduševljavaju nas iznova svaki dan svojom inovativnošću i spontanošću u kreativnom izričaju. 

Poštovana profesorice,

šaljem Vam u prilogu dva diptiha  pod nazivom "Mirna sam I- kolorit duše"
i Mirna sam II- akromatsko stanje uma".
Dodala sam podnaslove koji bi bili povezani s bojom (kolorit duše,
akromatsko stanje uma)

Dimenzije dipthiha su 170x 220 cm (dimenzija jednog platna 170x110 cm)

Prva slika je snažnog kolorita, a druga je u akromatskim tonovima.
Ukratko želim obajsniti naziv slika:
Naziv slika je zbog koncepta povezanih s etimologijom mojeg imena i načina
slikanja, koje je u suprotnosti s nazivom slike. Slike su kolaži spojeni
od "uništenih" gotovih crteža komponiranih u novu cjelinu.Kroz tehniku
kolaža i doslikavanja ciklusom tematiziram ciklus života slike. Kolaži
odnosima boje, oblicima, tonovima, statikom i dinamikom odražavaju stanje
duha i osobnog kozmosa.

OD Martine;
SAŽETCI

HARMONIJSKI ODNOSI BOJE PRIRODE U OSLIKAVANJU SVILE 

Harmonious Relations of Colours of Nature in Silk Painting

Autori: Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije, slobodna umjetnica
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman 

PREDAVANJE

Priroda je postavila boje u savršene harmonijske odnose, a sposobnost prijenosa tog sklada u umjetnički izričaj, zahtjeva ne samo urođeni smisao za estetiku boja već i duboko razumijevanje prirode boje i zakonitosti harmonijskih odnosa među bojama. Upravo kombinacijom površinske mekoće svile i akvarel tehnike nanosa bojila koja omogućuje donekle slobodni tok razlijevanja i miješanja bojila, postižu se mekani prijelazi tonaliteta, karakteristični za prirodu. Prirodne nijanse lišća, koje se mijenjaju ovisno o godišnjim dobima te čarolije cvjetova u skladnom odnosu tonova boja, utječu na raspoloženje promatrača. Tako i međunarodni festival „Dana boja“, na prvi dan proljeća, nosi poruku o bojama kao izvoru ljepote i užitka. U vremenu velikih tržišnih utakmica, uvođenje novih proizvoda mora zadovoljiti uvjet snažnog doprinosa željama potrošača, jake atraktivnosti, konkurentnosti, vrhunskog dizajna, te pažljivog izbora detalja koji savršeno nadopunjuju prirodni ambijent. Na današnjem, ekstremno kompetitivnom tržištu, upravo posebnost i unikatnost postaju kvalitete od iznimne važnosti. Već dugi niz godina, projekt poznat javnosti pod nazivom „Krunea“, temelji se na odjevnim predmetima izrađenim od rukom oslikane svile, vune, pamuka i lana. Karakteristični detalji prirode, cvijeće, lišće, i sl. slijede prirodni sklad tonaliteta i prirodne harmonijske odnose, čime se pozitivno utječe na vizualnu percepciju, a što se kao alat koristi u neformalnoj komunikaciji u cilju dugoročne memorije često i s određenom porukom. U suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom i pripremom bojila dobrih postojanosti, oslikani tekstil karakterizira ne samo kvaliteta već i harmonija tonova boja koju spretna ruka unikatno izrađuje. 

ZNAČAJ BOJE U OSNOVNOŠKOLSKOM RADNOM OKRUŽENJU

Importance of Colour in Primary School Working Environment

Autori: Vesna Hajsan – Dolinar, mag. Inž. ravnateljica O.Š.“ Žakanje“
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman

PREDAVANJE

Utjecaj prostornog okruženja na čovjekovo ponašanje definiran je parametrima prisutnim u okruženju i njihovom interakcijom. Stoga je važno odrediti specifičnost interakcije tekstila i boje prisutnih u prostoru te njihov zajednički utjecaj na promatrača. Svrha istraživanja doživljaja boja je odrediti odnos između boja i osoba, no prilikom mnogih istraživanja dogodile su se određene kontradiktornosti, a razlog je činjenica da je ljudske emocije vrlo teško znanstveno mjeriti i vrednovati. Vezano s dječjim emocijama koje su povezane s bojama, C. J. Boyatzis i R. Verghese 1994., dokazuju da su svijetle boje (žuta, plava) povezane s pozitivnim emocijama (sretan, jak), a tamne (crna, siva) s negativnim emocijama (tuga, ljutnja). U studiji odnosa boja – emocija 1996., M. Hemphill potvrđuje da čisti tonovi boje daju uglavnom pozitivne, dok tamni tonovi izazivaju negativne emocionalne asocijacije. Cilj provedenog iztraživanja, čiji manji dio će biti prikazan ovim izlaganjem, bio je utvrditi utjecaj međudjelovanja spektralnih karaktersitika boja odjeće i boja prostornog okruženja, na ispitanu grupu promatrača (djeca osnovnoškolskog uzrasta). U tu svrhu, između ostalog, provedena je analiza međuodnosa remisijskih spektara i pojedinog parametra boje (L,H,C), te se tražio odgovor na pitanje može li se intervencijom određenog tona boje u prostornom okruženju utjecati na postizanje učinkovite i poticajne radne atmosfere. 

OBOJENI DJEČJI SVIJET IGRE I UČENJA

Coloured Children's World of Play and Leraning

Autori: Ida Didacta, d.o.o.,
Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Vizualna percepcija koja se usko veže uz boje i njihove nijanse, važna je za razvojni proces djeteta i stoga je treba stalno poticati. Razvoj percepcije boja kod djece kreće uočavanjem crvene i žute, a zatim zelene i plave. Ne samo s aspekta percepcije već i s aspekta povezanosti boje i psiho – fizičkih i emocionalnih reakcija, znanstvena istraživanja potvrđuju važnost boje kao čimbenika djelotvornog učenja, kao i utjecaj boje na raspone pažnje i kognitivna postignuća djece vrtićke dobi. Važnost integriranja boja u odgojnom i obrazovnom okruženju djece predškolske dobi, promiče i tvrtka Ida Didacta d.o.o. iz Zagreba, vodeća hrvatska tvrtka za uvoz i distribuciju didaktičkih igračaka te opremanje vrtića, igraonica, škola, knjižnica, bolnica, ustanova za djecu s posebnim potrebama i ostalih odgojno-obrazovnih ustanova. Programom „Život boja“, koji predstavlja tek jednu od brojnih tema, projekata i programa tvrtke, Ida Didacta d.o.o., podiže razinu svijesti o važnosti boje i njenim pozitivnim učincima na rast i razvoj najmlađih. Program „Život boja“ kroz kojeg će se tvrtka Ida Didacta d.o.o. predstaviti na ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana boja, sadrži didaktičke igračke namijenjene istraživanju boje, odnosa među bojama, upoznavanje spektralnih boja, primara svjetla, i sl. Veliki broj djece zapitat će se otkud boje dolaze na naš svijet. Zanimat će ih jesu li boje oduvijek ovdje i zašto postoje razlike među njima. Zanimat će ih što bi se dogodilo u prirodi, ako bi se boje pomiješale i najčešće će sama pokušati učiniti baš to – pomiješati boje i promatrati rezultate svojega eksperimenta. Poticanje djece na eksperimentiranje bojom izuzetno je važno u njihovom rastu i razvoju, a najsnažniji alat za taj poticaj je upravo boja sama. 

TEKSTIL OSLIKAN BOJAMA PRIRODE

Textile Painted in Colours of Nature

Autor: Krunoslava Kuljiš, dipl. inž. crne metalurgije, slobodna umjetnica

Pričom o biseru jadranskog mora, otoku Visu i poticaju kojeg je upravo ljetni kolorit otočkih prirodnih specifikuma, imao u stvaranju kolekcije odjevnih predmeta izrađenih od rukom oslikane svile i pamuka, predstavit će se projekt odjevnog stila, „Krunea“. Stil je prožet idejom o potrebi svjesnog odnosa prema prirodi, njenoj vrijednosti i ljepoti i mogućnosti da u njoj uživamo, ali i dužnosti da je čuvamo i štitimo. Ovakav prilaz odijevanju ne podliježe modnom diktatu, zbog čega je svakome ostavljena sloboda kreiranja i prilagođavanje vlastitim željama.
Također, kroz prikazanu izložbu, predstavit će se ideja projekta razvoja male manufakturne proizvodnje i deklariranja ovih unikatnih i visoko estetskih odjevnih predmeta kao originalnog hrvatskog proizvoda te tematskog „brenda“ manifestacija, primjerice u turizmu, i sl. Oslikani detalj, primjerice, može biti motivom usklađen s određenim događanjem. Primjerice, promocija vina, svečanost perunike (koja je proglašena hrvatskim nacionalnim cvijetom, hrvatske šume u bojama svih godišnjih doba, događaji na moru ili događanja vezana uz bilo koju vrstu cvijeća.

ROTIRAJUĆI ZNAK MEĐUNARODNOG DANA BOJA 

Autor: Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Interaktivnom radionicom naslova „Rotirajući znak Međunarodnog dana boja“ posjetiteljima će se pružiti mogućnost na licu mjesta isprobati tehniku oslikavanja tekstila pigmentnim pastama namijenjenih tekstilnom tisku. Rotirajuća forma znaka Međunarodnog dana boja, otisnuta u crnoj konturi na tekstilnim torbicama od žutice, poslužit će kao predložak kojeg će posjetitelji moći oplemeniti bojama, tj. pripremljenim pastama u boji. Oslikavanje tekstila spada u preteče tekstilnog tiska i jedan je od najstarijih načina ukrašavanja tkanina i odjevnih predmeta. Još od pred povijesnih vremena čovjek je imao potrebu ukrasiti odjeću i svoj svakodnevni prostor primjenom tehnike ručnog oslikavanja kao jedne od temeljnih tehnika ukrašavanja. Suvremena tehnologija proizvodnje pigmenata omogućuje izradu pigmenata bogatog, briljantnog kolorita, a sve je veći izbor i komercijalna dostupnost pigmenata sa specijalnim efektima, poput metalnih pigmenata, fluorescentnih, fosforescentnih, pearl i sl. Glavne prednosti pigmentnog tiska su jednostavnost primjene, ušteda energije, dobra postojanost, primjenjivost za sve tekstilne materijale i dr. Zbog toga se pigmentna bojila često koriste za izradu hobi pro.

Mrežna stranica www.hubo.hr koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice.

Slažem se